ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา SET SD Forum 3/2017

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา SET SD Forum 3/2017 “Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors”

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน)

SET SD Forum ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Omar Selim จาก Arabesque Asset Management ในฐานะ Asset Manager ที่ใช้ข้อมูล ESG ประกอบการตัดสินใจลงทุนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองว่าทำไมการดำเนินธุรกิจและเปิดเผยข้อมูล ESG จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของสถาบันการลงทุนขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ และ Ms. Bella Peck Lim Chhoa จาก Hang Lung Properties Limited จะมาบอกเล่าให้เห็นถึงมุมมองที่นักลงทุนให้ความสนใจต่อประเด็นด้านความยั่งยืน รวมถึงในมุมของบริษัทเองจะมีวิธีการสื่อสารผลการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจต่อผู้ลงทุนอย่างไร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://sur.set.or.th/survey/TakeSurvey.aspx…

หมายเหตุ : การสัมมนา SET SD Forum ครั้งนี้ เเบ่งเป็น 2 ช่วง 
1. ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.30 เปิดรับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป
2. ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.30 เปิดรับเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) (บริษัทละ 2 ท่าน กรณีที่ประสงค์จะเข้ามากกว่า 2 ท่าน กรุณาติดต่อ SRcenter@set.or.th)

ดูรายละเอียดพิ่มติมได้ที่ : https://www.setsocialimpact.com/upload/5647/4SBif9P6LN.pdf

ผู้เข้าชม  827