12 สิงหา Half Marathon Bangkok 2017

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 
ในงาน 12 สิงหา Half Marathon Bangkok 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้เข้าชม  737