แถลงข่าวจัดประกวด “SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวจัดประกวด “SET เยาวชนดนตรี
แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ชวนเยาวชนไทยแสดงความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท โดยมี เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดี วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน ร่วมแถลง เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-อุดมศึกษา เยาวชนผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม www.music.mahidol.ac.th/set/

ผู้เข้าชม  1113