ธรรมะในเมืองครั้งที่ 3/2560 "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัยจัดกิจกรรม “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” (ธรรมะในเมือง) ครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 60 ณ สวนลุมพินี ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยมุ่งหวังที่จะให้คนเมืองในกรุงเทพฯ ที่มีภารกิจมากมายจากการทำงานได้มีช่วงเวลาในการสร้างความสุขสงบในจิตใจ มีโอกาสตักบาตร ทำบุญ และร่วมฟังธรรมบรรยายโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว. วชิรเมธี) ในหัวข้อ "ธรรมราชา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันทำความดีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงซึ่งเป็นพระราชาแห่งธรรมของพวกเรา และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของพวกเราชาวไทยทุกคนด้วย พร้อมนำข้อคิดจากพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

ผู้เข้าชม  832