ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวนรวม 159,999 ดอก

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรภาคตลาดทุน 32 องค์กร (ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, บริษัทจดทะเบียนและเครือข่าย) ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวนรวม 159,999 ดอก จากโครงการ “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก” แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

ผู้เข้าชม  875