งาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร ผนึกบริษัทจดทะเบียน จัดงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 11.30 - 17.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแสดงบทบาทของบริษัทจดทะเบียน

ในการร่วมกันแก้ปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ นายอิสระ ว่องกุศลกิจหัวหน้าทีมภาคเอกชน

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ พร้อมผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน มาแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการทำงานจริง

และจัดเสวนาผลงานบริษัทจดทะเบียนที่ช่วยเหลือสังคม และโซนแสดงผลงานของ บจ. ในโครงการประชารัฐเพื่อสังคม

เพื่อจุดประกายแก่บริษัทจดทะเบียนที่สนใจในการเสวนา “Social Responsibilities : เรื่องที่ต้องอยู่ใน DNA ของ บริษัทจดทะเบียน”

และ “บริษัทจดทะเบียนกับงานประชารัฐเพื่อสังคม”

ผู้เข้าชม  1717