ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “Inside the Design”

เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม Social Impact Sharing “Inside the Design” ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเพื่อ Social Enterprise “SE” เพื่อสร้างความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดความรู้ให้แก่ SE ในด้านการออกแบบสินค้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาสินค้าของ SE ให้มีความน่าสนใจ และสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และการเติบโตของธุรกิจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ผู้เข้าชม  883