กิจกรรม “Healthy Brand for Healthy Impact”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดกิจกรรม “Healthy Brand for Healthy Impact” และต้อนรับมืออาชีพด้านการสร้างแบรนด์ 

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor, The BrandBeing Consultant Co., Ltd. ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ และ Workshop แบบเจาะลึก

ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมทักษะและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่ผสานแนวคิดด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มาเติมเต็มและต่อยอดให้แก่ Social enterprises

ผู้เข้าชม  1179