ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ นำโดยคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

เพื่อร่วมสมทบกองทุนโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชนในพื้นที่เขตคลองเตย และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ผู้เข้าชม  1260