งาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีพีบีไอ ร่วมเสวนา Social Responsibilities : เรื่องที่ต้องอยู่ใน DNA ของ บจ. และ บริษัทจดทะเบียนกับงานประชารัฐเพื่อสังคม” ในงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 2560 ทีพีบีไอเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านธุรกิจเพื่อสังคม จากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เติบโตควบคู่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสังคมที่ต้องได้และต้องดีไปในตัวด้วย ล่าสุดได้สั่งซื้อถ่านต้นไผ่จากชาวบ้านผาปัง จ.ลำปาง มาใช้ดับกลิ่นในกระบวนการผลิต ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถจัดจำหน่ายถ่านไผ่เข้าไปในกระบวนการผลิตของโรงงานได้ และทำให้ชุนชนมีความเข็มแข็งมากขึ้นไปด้วย

ผู้เข้าชม  1163