ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 24 บจ. ต้นแบบดำเนินธุรกิจยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 24 บจ. ต้นแบบดำเนินธุรกิจยั่งยืน

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดี

แก่ 5 บจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)

3 บจ. รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards)

7 บจ. รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards)

และ 9 บจ. รับรางวัล Rising Star และ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment)

ในงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2560 ติดตามผลการประกาศรางวัลที่

https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sd/awards_2017.html

ผู้เข้าชม  1030