กิจกรรมวิ่ง Mahidol-Mylan Mini Marathon

เกศรา มัญชุศรี ร่วมกิจกรรมวิ่ง Mahidol-Mylan Mini Marathon "รวมพลคนรักพ่อ"ครั้งที่ 3

เพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำเพื่อรองรับงานบริการวิชาการ

งานบริการสังคมผู้สูงอายุและการศึกษา วันที่ 3 ธ.ค.2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศลายา

โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

ผู้เข้าชม  680