มอบทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ศัลยกรรม

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมและมอบทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ศัลยกรรม โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รองรับการทำงานเป็นศูนย์การผ่าตัดศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในพื้นที่เขต อ.ตระการพืชผล และอำเภอใกล้เคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย โดยมี นพ.อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะแพทย์และพยาบาลร่วมให้การต้อนรับ

ผู้เข้าชม  1025