ส่งมอบห้องสมุดต้นแบบ “Bamboo Library”

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดต้นแบบ “Bamboo Library” ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ Library for All และมอบวุฒิบัตรแก่ยุวบรรณรักษ์อาสา โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เชื่อมโยงให้สมาคมห้องสมุดฯ หนึ่งในองค์กรเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” เริ่มต้นโครงการจัดทำห้องสมุดต้นแบบเป็นแห่งแรกที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการหารายได้ให้แก่สมาคมห้องสมุดฯ เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผู้เข้าชม  1485