เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม SET SE 102

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง "SET SE 102" ADVANCED PROGRAM ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ความยั่งยืน "สุดยอดความรู้ จาก 6 สุดยอดวิทยากรชั้นนำ"
 
คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากใบสมัคร จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 24.00 น.
 
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ SE 102 ในระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 12 พ.ค. 61 (8 ครั้ง)
 
ผู้เข้าชม  1606