ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมือง

อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) รับรางวัลอิสรเมธี ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมืองจากท่านว.วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตยาลัย ในงาน SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560 ( ปีที่11)

“ ตูนเผย ฮีโร่ตัวจริง คือ หมอ พยาบาล ทั่วประเทศ ขอคนไทยเป็นกำลังใจต่อเนื่อง”

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 7 องค์กรพันธมิตรด้านสังคม ร่วมประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลทุนทรัพย์แก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคมและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม”ประจำปีพ.ศ.2560 เพื่อสนับสนุนคนดีและส่งเสริมสังคมไทยให้เชิดชูคนดี สำหรับรางวัลอิสรเมธี ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาสังคมเมือง ท่านว.วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ได้มอบแก่ โครงการ “ ก้าวคนละก้าว” ซึ่งริเริ่มโดยนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ซึ่งจัดวิ่งการกุศลหาทุนมอบให้แก่โรงพยาบาลขาดแคลน 11 แห่งทั่วประเทศไทย ถึงแม้จะเริ่มเพียง 2 ครั้ง แต่ผลกระทบต่อสังคมนั้นเป็นไปอย่างลึกซี้ง กว้างขวางก่อให้เกิด กระแสการทำประโยชน์แก่สังคมขยายออกไปในวงการต่างๆ มากมาย ดึงดูดเอาคนกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลายและเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจที่สร้างความมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวางอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สานต่อโครงการเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมให้ยั่งยืน

ผู้เข้าชม  732