ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท

รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สาขาการพัฒนาสังคมชนบท

.............................................................

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี กับผู้ทำความดีสาขาการพัฒนาสังคมชนบท ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560” รางวัลมีชัย วีระไวทยะ คัดเลือกโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มอบแก่ ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว ต. คลองพน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ เป็นชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน จัดค่ายอนุรักษ์การปลูกป่าชายเลน และการจัดการชายฝั่งด้วยวิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชาวประมงและบริเวณใกล้เคียงมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

คลิกรับชม Live สดพิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11 จากหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/set.or.th/videos/10150968985054975/

ผู้เข้าชม  850