ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาการศึกษา

รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาการศึกษา
..................................................................

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำความดี สาขาการพัฒนาการศึกษา ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560” รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คัดเลือกโดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มอบแก่คุณบุญรุ้ง สีดำ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านเกษตรกรรมที่อุทิศตนเป็นครูพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก อ. กันทรลักษณ์ และชุมชนต่าง ๆ จ. ศรีสะเกษ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ และถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า ทดลองให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

คลิกรับชม VTR พิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11 จากหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/76839

ผู้เข้าชม  757