ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี

รางวัลสุกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมดนตรี

..................................................................

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับผู้ทำความดีสาขาการส่งเสริมดนตรี คัดเลือกโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบแก่ คณะนักร้องประสานเสียงมิตรสัมพันธ์กรุงเทพฯ ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560” คณะนักร้องประสานเสียงมิตรสัมพันธ์กรุงเทพฯ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันใช้เสียงเพลงจัดคอนเสิร์ต ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม และมีความเชื่อว่า แม้พวกเขาจะอายุมากแต่ยังมีเสียงที่ไพเราะ แม้ไม่มีเงินบริจาคก็สามารถให้ความสุขแก่คนอื่นๆ ได้ อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงวัยได้เห็นคุณค่าของตนเอง พร้อมช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้สังคม

คลิกรับชม VTR พิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.youtube.com/watch?v=KCIXOzANX78&feature=youtu.be

ผู้เข้าชม  763