ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม
...................................................................................................

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำความดี สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560” รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะคัดเลือกโดยมูลนิธิดวงประทีป มอบแก่ นายวรินทร์ อาจวิไล "ครูกล้วย" นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้ก่อตั้ง “วงดนตรีอิมมานูเอล”และเปิดโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิกให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนคลองเตย เพื่อจรรโลงจิตใจให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดหรือการมั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ และนายสวาสดิ์ ธรรมสุจริต ผู้อุทิศตนซ้อมฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน ที่ศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตยช่วยลดปัญหาการติดยาเสพติด การติดเกมคอมพิวเตอร์ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย

คลิกรับชม ภาพ พิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11 จากหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ที่ :https://www.setsocialimpact.com/Gallery/Album/2876

ผู้เข้าชม  826