โครงการ “SET Social Impact Echoes”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวัดผลลัพธ์ทางสังคม โครงการ “SET Social Impact Echoes” โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับฟัง โดยมีผู้บริหารโครงการของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มผู้สร้างผลลัพธ์ทางสังคม และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมและเผยแพร่ความรู้ไปในวงกว้าง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา