เสวนา “Kick off Social Enterprise”

เสวนา “Kick off Social Enterprise” รัฐและเอกชนร่วมขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดเสวนา “Kick off Social Enterprise : SE” เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม มีผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง เมื่อ 13 มิ.ย. 2561

สามารถรับชมวิดิโอ Live สดย้อนหลังได้ที่ https://web.facebook.com/NBT2HDTV/videos/2225424760808555/