SET Social Impact Gym” สร้าง SE แข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

“SET Social Impact Gym” สร้าง SE แข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมนำทีมผู้บริหารระดับสูงจาก บจ. ใน mai พร้อม ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ และอาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ที่อาสาเป็นโค้ชแก่ธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกันเปิดโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อนำศักยภาพทางธุรกิจมาสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SE และสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมร่วมกัน โดยปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร บจ. ใน mai ถึง 25 ท่านร่วมเป็นโค้ชและ มี SE 19 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ


ผู้เข้าชม  1492