โครงการ Care the Bear

สูตรการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากงาน Event (Eco event kit)

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ

สายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม

โครงการ Care the Bear, Change the Climate Change by Eco event

 02 009 9999 หรือ 02 009 9489 

    

   

     

 

ผู้เข้าชม  8619