ภาพรวมบรรยากาศงาน SET Social Impact Fair 2018

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ SE กลุ่มผ้า ที่ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าตลอด 5 วันของ "SET Social Impact Fair 2018 : ผ้าเปลี่ยนโลก" (20-24 มิ.ย.)
งานนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้เลยหากขาดผู้อุดหนุนสินค้าทุกท่าน บมจ.เอ็มบีเค (MBK) ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ออกบูธแก่ SE ทั้ง 16 ราย ได้แก่ ภูคราม, FolkCharm, Natural DYE by Kru Aek, Yano, Indy Eko, รวยบุญ, ๑4๑ , For Oldy, Kiree, Larinn, GoWentGone, Fabric Art, Heartist, วานิตา, Craft de Quarr และ Volkskraft Thailand 
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้จัดงาน SET Social Impact Fair 2018: ผ้าเปลี่ยนโลก ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บมจ.เอ็มบีเค (MBK)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานนี้ ได้นำกลับไปสร้างประโยชน์ต่อผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตชิ้นงานทุกชิ้นที่มาจำหน่ายในงาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ต้องขังในเรือนจำ
และผู้ด้อยโอกาสใน 19 จังหวัด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ.เอ็มบีเค (MBK) ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีร่วมกันในครั้งนี้

 

 

ผู้เข้าชม  1246