SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 1 “Business warm up”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำทีมโค้ชในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ร่วมให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์แก่ 19 ธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) ในการจัดอบรมครั้งที่ 1 “Business warm up” ให้ SE ได้ทำความเข้าใจเป้าหมายธุรกิจของตนเองผ่าน SE Business Model Canvas

 

ผู้เข้าชม  1449