ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/2561

คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" (ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/61) ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาแก่สาธารณชนคนเมืองในกรุงเทพฯ ให้มีโอกาสทำบุญ ตักบาตร และร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีเพื่อนำข้อคิดจากพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมคัดแยก ของใส่บาตรเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ สปป.ลาว ด้วย

ภาพบรรยากาศ Live กิจกรรมธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม)
https://www.facebook.com/v.vajiramedhi/videos/10155498347085877/

 
ผู้เข้าชม  1390