เสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน”

คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise : SE) Thailand Social Expo 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี

ผู้เข้าชม  1108