SET Social Impact 040118 : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

รายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ

ครั้งนี้มาพบกับธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของชาวบ้านบนดอยตุงซึ่งมีชีวิตอยู่ในวังวนของการปลูกและค้ายาเสพติด อีกทั้งวงจรการค้ามนุษย์ซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคมอย่างไม่จบสิ้น จึงถือกำเนิดเป็น “ดอยตุง” ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานอันเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี

ผู้เข้าชม  763