SET Social Impact 110118 : สังคมดี

รายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ

ครั้งนี้มาพบกับธุรกิจสังคมดี ใช้ศิลปะดินปั้นเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กสมาธิสั้น ที่สามารถได้รับเยียวยาโดยใช้ศิลปะ ไปจนถึงการสร้างโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ หรือผู้ที่ปัญหาทางการได้ยิน ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน และยังสามารถมีทักษะเพิ่มขึ้นจากการทำศิลปะเหล่านี้ได้อีกด้วย

ผู้เข้าชม  938