SET Social Impact 180118 : VT THAI

รายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ

ครั้งนี้มาพบกับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย แต่มักไม่ค่อยได้รับความนิยมและนำไปพัฒนาให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยม VT THAI จึงนำวิถีชีวิตของไทย การจักสาน ศิลปะงานหัตถกรรม ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มาพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีระดับ และสร้างรายได้มากขึ้นให้กับชุมชน

ผู้เข้าชม  871