SET Social Impact 250118 : แดรี่โฮม

รายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ

ครั้งนี้มาพบกับแบรนด์สินค้า ที่นอกเหนือจากเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท นม ออร์แกนิค ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยแล้วนั้น ในอีกมิติหนึ่ง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน โดยบริษัท แดรี่โฮมยังมุ้งหวังที่จะสร้างสังคมที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกร รวมไปจนถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ให้กับโลกใบนี้

ผู้เข้าชม  1252