SET Social Impact 150218 : ไร่เชิญตะวัน

รายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ

ครั้งนี้มาพบกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ของ ท่าน ว.วชิรเมธี ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ๆคนมาวิปัสสนา มาศึกษาและปฏิบัติธรรมมะ และนอกเหนือไปกว่านั้น ที่แห่งนี้ ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนการเกษตร โดยมีชื่อว่า โรงเรียนชาวนา พุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสอนให้ ชาวนาทำไร่ทำนาในรูปแบบออร์แกนิค และสนับสนุนการต่อยอด มีการจัดตั้ง วิสาหกิจเพื่อสังคม ไร่เชิญตะวัน เพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดและเพิ่มราคา ให้กับเกษตรกร นับว่าเป็นการช่วยเหลือแบบครบวงจร

ผู้เข้าชม  936