SET Social Impact 220218 : โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส

รายการ SET Social Impact รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ

ครั้งนี้มาฟังความคิดเห็นในมุมมองของผู้บริหารองค์กรภาคตลาดทุน ว่าการทำอะไรซักอย่างเพื่อสังคมนั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อธุรกิจเล็กๆ เท่านั้น แต่มันยังเกี่ยวข้องไปถึงบริษัทใหญ่ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่าง PPS ด้วยเช่นกัน ด้วยมุมมองที่ตั้งมั่นจะสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ที่ผ่านมาทางผู้บริหาร อย่าง ดร.พงศ์ธร ธาราไชย เองก็ได้มีโอกาสไปเป็น coach ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำให้กับน้องๆ ธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้อีกด้วย

ผู้เข้าชม  803