โครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ครั้งพิเศษ “Best Practice Supply Chain”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ครั้งพิเศษ “Best Practice Supply Chain” ที่ทำให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ Supply Chain ได้ชัดเจนขึ้น
โดย วิทยากรอาสาผู้ปฏิบัติจริงด้าน Logistics Management คุณยุวบูรณ์ ขำวังยาง กรรมการ และคุณธีระพงษ์ ลิ้มป์ประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาสไมล์ ไดเร็ค จำกัด มาแบ่งปันประสบการณ์ให้ SE มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างทวีคูณ

ผู้เข้าชม  1607