แถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21 เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ และสร้างบุคลากรคุณภาพแก่สังคม โดยมี ดร. กฤษฏา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว รับสมัครผู้เข้าประกวดระดับประถมถึงอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดชนิดเครื่องดนตรีและแนวเพลงขับร้อง

เยาวชนที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม www.music.mahidol.ac.th/set

สามารถรับชม Live สด ย้อนหลังได้ที่  https://www.facebook.com/SETsocialimpactofficial/videos/553026238475605/

ผู้เข้าชม  864