โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย

           นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (T-VER) พร้อมทั้งรับรางวัล Carbon Neutral Event จากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน” ปี 2561 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา 

           โดยเมื่อปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล Carbon Footprint Organization ในฐานะองค์กรที่ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย

           ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ Care the Bear ที่เชิญชวนพันธมิตร ภาคธุรกิจ ช่วยกันลดโลกร้อนจากการจัด Event ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับ SDGs ข้อ 13 เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE ACTION)

ผู้เข้าชม  1140