SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม 25 โค้ชอาสาผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมงาน SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day เวทีนำเสนอแผนธุรกิจของ 19 SE ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโค้ชตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อสร้างโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมขยายผลลัพธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทวีคูณ

ผู้เข้าชม  1335