"เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ครั้งที่ 3

“ดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ”

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ให้ข้อคิดเตือนสติ ให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ รู้จักดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน รู้จักระงับอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ เมื่อมีการกระทบกระทั่ง ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยพระสงฆ์ในวัดนั้น ได้ใช้เสียงระฆังเป็นสัญญาณแห่งการตื่นรู้ เป็นการเรียกสติทั้งภายในกายและจิตใจ
ส่วนหนึ่งจากงาน "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ครั้งที่ 3 ของปี ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัยจัดขึ้นที่สวนลุมพินี

ทั้งนี้ ฆราวาส ก็สามารถใช้ประโยชน์จากเสียงระฆัง เพื่อการสร้างสติในที่ทำงาน และในครอบครัว เพื่อลดการกระทบกระทั่ง สร้างความยับยั้งชั่งใจ

ด้วยการสร้างสติ เป็นที่ยอมรับว่า ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ความสัมพันธ์ของหัวหน้าและลูกน้องดีขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีความสุขขึ้น

สติ ช่วยลดความรุนแรง ก้าวร้าว ลดการกระทำและวาจาอันไม่สมควร ทำให้เกิดสุขได้อย่างแท้จริง

ภาพบรรยากาศ Live กิจกรรมธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) 
https://www.facebook.com/SETsocialimpactofficial/videos/246620709538442/

ผู้เข้าชม  1216