SET Social Impact Roundtable 2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “SET Social Impact Roundtable” เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการลงทุนเพื่อสังคม และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ข้อมูลผลลัพธ์ทางสังคมจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ SET Social Impact เมื่อปีที่ผ่านมา และนำไปสู่การขยายผลในปี 2562

ผู้เข้าชม  924