SET SI Day 2019 <คนไทยสุขภาพดี ทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไร>

            คนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน บมจ. ไทยวาโก้ ผู้ออกแบบชุดชั้นในสำหรับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม บอกว่า “สมัยก่อนคนเสียเต้านมรู้สึกว่าขาดคุณค่า เกิดปัญหาซึมเศร้า บริษัททำวิจัยร่วม 10 ปี เพื่อออกแบบชุดชั้นในให้เหมาะกับสรีระหญิงไทย ช่วงแรกไม่บอกว่าวาโก้ทำสินค้านี้ เพื่อรักษาความรู้สึกลูกค้า ให้ลูกค้าพูดเอง ลูกค้าบางคนน้ำตาซึม เหมือนมีชีวิตใหม่”

           “คุณเอิน” กัลยกร นาคสมภพ ศิลปินผู้เปลี่ยนโรคซึมเศร้าให้เป็นแรงบันดาลใจ และผู้ก่อตั้ง RAQUE Forward บอกว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่วัยรุ่น แต่ไม่ทราบว่าตนเองป่วย “มีความคิดอยากฆ่าตัวตายเรื่อยๆ เจอปัญหา รู้สึกไร้ค่า แก้ไม่ได้ ไม่อยากอยู่ ผ่านมาได้อย่างไร คำตอบคือทนเอา”

หลังรักษาได้หนึ่งปี ความอยากฆ่าตัวตายลดลง 90 เปอร์เซ็นต์ สำหรับคนที่ป่วยแนะนำให้ยอมรับว่าอาการซึมเศร้าเป็นโรคหนึ่งควรไปพบจิตแพทย์ โรคนี้เกิดได้กับทุกคน ไม่ผิดที่เป็นโรคนี้ หากไม่มีอาการ ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถทำงานได้เหมือนคนทั่วไป

             แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ จิตเวชศาสตร์ และผู้ก่อตั้ง บ. ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้มุมมองว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแล้ว เมื่อกลับบ้านยังต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เพราะโรคนี้กลับมาเป็นซ้ำได้ แต่ครอบครัวจำนวนไม่น้อยมีข้อจำกัด จึงตั้งบริษัทนี้เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วอีกระยะหนึ่ง ให้มีอาการดีขึ้นจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้

 

 

  

 

      

ผู้เข้าชม  461