SET SI Day 2019 <ออกแบบทางออกให้น้ำ ทะเล ป่า ขยะ>

               เนวิเกเตอร์คนดัง เจษฎาภรณ์ ผลดี เล่าว่า ในความเป็นจริงไม่มีการอนุรักษ์แบบ 100% แต่ทำอย่างไรให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้นานที่สุด วันนี้ขอทำหน้าที่พูดแทนสิ่งที่พูดไม่ได้ นั่นคือธรรมชาติ ผืนป่าปัจจุบันเหลือ 31% และไม่เชื่อมต่อ ทำให้จำกัดการอยู่อาศัยของสัตว์ เกิดการสืบต่อยีนด้อย จะทำอย่างไรให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ นั่นเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันหาทางออก ทางออกหนึ่งคือการบริหารองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้คนเข้าถึงธรรมชาติ และพร้อมที่จะปกป้องธรรมชาติ

               ด้าน บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ให้มุมมองว่า ในขณะที่เราต้องสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในวันนี้ พร้อมๆ กันก็ต้องหาทางออกสำหรับอนาคตด้วย เราให้ความรู้ต่อผู้ใช้น้ำ ยึดหลัก 3R-Reduce Reuse Recycle สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

                บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นและทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมายาวนาน ได้แก่ โครงการ Upcycling the Oceans Thailand เริ่มจากที่ได้คุยกับมูลนิธิที่ทำงานร่วมกับชาวประมงสเปน พวกเขาจับปลาและจับขยะขึ้นมาด้วย เราจึงคิดต่อให้ตอบโจทย์ในมุมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งการท่องเที่ยวฯ นักประดาน้ำ นักอนุรักษ์ และชุมชน ที่ช่วยนำขยะจากท้องทะเลมาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่น ใช้เวลา 4-5 ปี กว่าจะได้เสื้อตัวแรกที่แปรรูปจากขยะใต้ท้องมหาสมุทร

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ศิลปินผู้ก่อตั้ง EEC Thailand ในฐานะคนรุ่นใหม่และผู้เผชิญสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เล่าว่า EEC เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ คือเยาวชน มีโมเดลของการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยหัวใจไปบนเส้นทางของความยั่งยืน “แนวทางการอนุรักษ์เป็นหนึ่งเดียวกับแนวทางการใช้ชีวิต ที่เราหวังว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำเรื่องสิ่งแวดล้อมรุ่นต่อไป”

               พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ศิลปินนักออกแบบความยั่งยืน เล่าว่า ก่อนจะออกแบบทางออกก็ออกแบบทางเข้าให้มีผู้สนใจเข้ามาร่วมจำนวนมากก่อน นวัตกรรมคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตง่าย การออกแบบทางออกที่จำเป็น อาจต้องคำนึงถึงการออกแบบชีวิตให้ง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น

              ชนินทร์ ศรีสุมะ ผู้ร่วมก่อตั้ง รีฟิล สเตชั่น ธุรกิจเพื่อสังคมลดขยะให้โลก เล่าถึงรีฟิลชอปที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการแก้ปัญหาขยะ ได้ของที่ราคาถูกลงและได้ช่วยโลก แต่อุปสรรคคือความไม่คุ้นเคยของผู้บริโภค รีฟิลแก้ปัญหาโดยการตั้งร้านที่เป็นคอมมูนิตี้คนรักสิ่งแวดล้อม คอมมูนิตี้ที่อยากแก้ปัญหาในชุมชนของตัวเอง พลิกจากล้มเหลวสู่ความสำเร็จ ปัจจุบันกระจายร้านไปในหลายจังหวัด

 

  

    

ผู้เข้าชม  590