ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สมัครใจมาสร้างปรากฏการณ์ SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน”

              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สมัครใจมาสร้างปรากฏการณ์ SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน” การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันใช้พลังและความรู้ความสามารถ ทำให้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น นับเป็นการสร้างมิติใหม่ของการหาทางออกของปัญหาสังคม 5 ด้าน ที่ล้วนทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิ้น

  

  

  

  

  

  

  

ผู้เข้าชม  1189