Care the Whale : “ขยะล่องหน”

           ขอเรียนเชิญ มาเป็นแนวร่วม กำจัดคำว่า “ขยะ” ให้หายไป เพราะหาทางใช้... ให้ถึงที่สุด” กับชุมชนย่านรัชดาฯ

           องค์กรธุรกิจ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และที่พักอาศัยบนถนนรัชดาภิเษก  จับมือกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม Impact Generation และองค์กรพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม กว่า 30 องค์กร ผนึกกำลังสร้างปราฏการณ์คนเมืองรูปแบบใหม่ ขับเคลื่อนโครงการ  Care the Whale : “ขยะล่องหน“ The Climate Action Collaboration @Ratchada District ปฏิบัติการร่วมลดภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุลย์ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากต้นทาง

        ⭐️ในวันพฤหัสบดี  21 พฤศจิกายน 2562เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก⭐️

          รวมพลังสมาชิกร่วมย่านรัชดา และองค์กรพันธมิตร สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ผนึกกำลัง ลดแล้ว ลดได้อีก ด้วยการบันทึกมาตรการ-ทบทวน-คำนวณ—ประมวลผล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดขยะต้นทาง สร้างเส้นทางเดินของขยะ ให้ขยะล่องหนได้จริง เพราะทำให้ทุกสิ่งยังใช้ต่อได้ ร่วมเรียนรู้และสร้างย่านแห่งความร่วมมือ มาร่วมเป็นอีกพลังหมุนแกนคิดใหม่ ให้ไลฟสไตล์คนไทย ไม่มีอะไรกลายเป็นขยะ 

ลงทะเบียน คลิ๊ก!!

ผู้เข้าชม  3951