SET SE 102 ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเรียนทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรชั้นนำ
วันที่ 10 เม.ย.  -  4 มิ.ย. 63

 

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าอบรม
1. ต้องเป็นนิติบุคคล (หจก. / บจ. / มูลนิธิ / สหกรณ์ / วิสาหกิจชุมชน) และมีรูปแบบธุรกิจที่มีเป้าหมายการแก้ปัญหาสังคม
2. ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนครบและเต็มเวลา จะได้รับสิทธิเข้านำเสนอผลงานและสิทธิในการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym (Pitching)
3. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนจากใบสมัคร
4. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มี.ค. 63

Download ใบสมัคร: https://forms.gle/Yrpgbgnzu2ugrSe59

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : facebook:setsocialimpact www.setsocialimpact.com
หรือโทร Contact Center : 02-009-9000 / ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม 02-009-9000 ต่อ 9480, 9899, 3671, 3672

ผู้เข้าชม  3076