Work from Home แบบไม่เครียด

สร้างสังคมไทยให้หัวใจไม่ป่วย
Work from Home แบบไม่เครียด
Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต มีเคล็ดลับการปรับตัวให้ทำงานที่บ้าน หรือ work from home แบบไม่เครียดจากสถานการณ์ Covid -19 ด้วยการเตรียมบ้านให้น่าทำงานมากขึ้น ครบทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าทำงานที่ออฟฟิศทีเดียว
ผู้เข้าชม  1439