เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + )

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + )
Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต แนะเทคนิคการออกกำลังกายสมองและจิตใจของเรา ตั้งรับกับสถานการณ์ตึงเครียดจากภาวะโรคระบาด COVID -19 และผลกระทบจากเศรษฐกิจขาลง ในแบบ Stress free - Living exercise ที่ออกแบบโดย ดร.ป๊อบ ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบำบัดและกระบวนการสื่อสารจิตสังคม ม.มหิดล
นับเป็นเทคนิคดีๆ ที่เรานำไปปฏิบัติได้ง่ายๆและได้ผลจริงผู้เข้าชม  1460