การไปพบจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้า

“สร้างสังคมไทยให้หัวใจไม่ป่วย”
Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม พื้นที่กลางของการพัฒนาจิตใจ สร้างคุณค่าให้ผู้ป่วยจิตเวช ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถคืนสู่สภาวะได้อย่างเข้มแข็ง และการเจ็บป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งและไม่ใช่ทั้งชีวิต ขอนำเสนอมุมมองน่าสนใจเรื่อง “ การไปพบจิตแพทย์ ไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้า” ค้นหาคำตอบและทางออกของปัญหาได้เพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/LivingRecoveryCenter/posts/3525723964165127
ผู้เข้าชม  1327