วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบรุนแรงอย่างมากกับมนุษย์ เห็นได้จากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเพิ่มขึ้นของมลภาวะต่าง ๆ

ในช่วง Work from home แบบนี้ ทุกคนสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนได้ด้วย 4 วิธี

1.เปิดหน้าต่างรับแสงธรรมชาติ และรับลมเพื่อให้อากาศถ่ายเท
2.เปิดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
3.ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้/ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน
4.ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักและหลังใช้งาน หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ

เพียง 4 วิธีง่ายๆ เราทุกคนช่วยกันลดโลกร้อนได้

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#CaretheBear
#วันคุ้มครองโลก

ผู้เข้าชม  2922