SET Social Impact After Gym ส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช ของ Living Social Enterprise

 
 
 

 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส และ Amor Bakery ร่วมสนับสนุนโครงการ SET Social Impact After Gym ในหลักสูตรส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช ของ Living Social Enterprise ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการคืนสู่สุขภาวะและการกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง

ติดตามรายละเอียด : https://www.facebook.com/LivingRecoveryCenter/posts/3826174470786740
ผู้เข้าชม  990